Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

Głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków SASO zostało zakończone 8.12.2012.
Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: w głosowaniu wzięło udział 61% uprawnionych do głosowania Członków SASO.
 
Sekcja A

Głosowanie IV Walnego Zgromadzenia Członków SASO.

Pytanie A.1.
Głosuowanie za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Tak (97% głosów)
Nie (3% głosów)

Pytanie A.2.
Głosuję za przeznaczeniem zysku na dzialalność statutową
Tak (100% głosów)
Nie (0% głosów)

Pytanie A.3.
Głosuję za udzieleniem absolutorium organom SASO za 2011 rok
Tak (100% głosów)
Nie (0% głosów)


Sekcja B

Wybór nowych władz SASO (kadencja 2013-2017).

Pytanie B.1.
Głosuję za ustaleniem liczby członków Komisji Rewizyjnej na 3
Tak (94% głosów)
Nie (0% głosów)
brak głosu (6% głosujących)

Pytanie B.2.
Głosuję za wyborem następujących kandydatów do Komisji Rewizyjnej (można oddać 1-3 głosów - kolejność głosów nie ma znaczenia)
Inga Dębczyńska (65% głosów)
Zygfryd Świerkowski (29% głosów)
Robert Kasperek (47% głosów)
Ireneusz Górniok (29% głosów)
Mikołaj Pietrzak (56% głosów)

Zgodnie z decyzją z punktu B.1 nową Komisję Rewizyjną tworzą więc: Inga Dębczyńska, Robert Kasperek i Mikołaj Pietrzak.

Pytanie B.3.
Głosuję za ustaleniem liczby członków Zarządu na 3
Tak (94% głosów)
Nie (0% głosów)
brak głosu (6% głosujących)

Pytanie B.4.
Głosuję za wyborem następujących kandydatów do Zarządu (można oddać 1-3 głosów - kolejność głosów nie ma znaczenia)
prof. Witold Suryn (68% głosów)
Radosław Hofman (94% głosów)
Danuta Kajrunajtys (12% głosów)
Tadeusz Narkun (26% głosów)
Ewa Hołodnik-Matysek (53% głosów)

Zgodnie z decyzją z punktu B.3 nowy Zarząd utworzą: Witold Suryn, Radosław Hofman i Ewa Hołodnik-Matysek.


Sekcja C

Rekomendacje priorytetów.

Pytanie C.1.
Głosuję za wskazaniem następujących priorytetów dla Zarządu na rok 2014 (można oddać 1-3 głosów - kolejność głosów ma znaczenie) (42% głosów)
* Promocji SOZO w gronie administracji publicznej / dużych odbiorców (42% głosów)
* Większej widoczności SASO na konferencjach branżowych (w tym wygłaszaniu wykładów) (51% głosów)
* Proponowania Członkom SASO wygłaszanie odpłatnych wykładów na konferencjach (wybór osoby mającej wygłosić wykład będzie odbywał się na zasadzie otwartego dostępu) (15% głosów)
* Reklamowania się SASO w prasie (9% głosów)
* Zorganizowanie pierwszej własnej konferencji SASO (być może wspólnie z jakimś partnerem) (36% głosów)
* Zdobycie akredytacji ISO/IEC 2000 (27% głosów)
* Doprowadzenie do wydania co najmniej 10 certyfikatów SASO w ciągu roku (33% głosów)
* Przygotowania i publikacji raportów i artykułów naukowych (30% głosów)
* Podjęcie własnych prac badawczych (27 % głosów)

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.