Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

V WZC SASO zakończyło się 21.06 o 23:59. W głosowaniu wzięło udział 59% Członków SASO.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:
1. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom SASO za rok 2012
=> 100% za
2. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2012 rok
=> 100% za
3. Głosowanie nad uchwałą ws. wykorzystania zysku za 2012 rok
=> 100% za
4. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium organom SASO za rok 2013
=> 100% za (1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi na karcie przy tym pytaniu)
5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2013 rok
=> 100% za (1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi na karcie przy tym pytaniu)
6. Głosowanie nad uchwałą ws. wykorzystania zysku za 2013 rok
=> 100% za
7. Głosowanie nad zmianami w statucie zmiana uprawnień Komisji Rewizyjnej
=> 94,29% za, 5,71% przeciw
8. Głosowanie nad zmianami w statucie (2 warianty podejścia do kwestii nieaktywnych Członków SASO)
=> 14,29% opcja 1, 68,57% opcja 2, 17,14% przeciw
9. Udzielenie upoważnienia Zarządowi do opracowania tekstu jednolitego Statutu na podstawie decyzji podjętych w punktach 7 i 8
=> 100% za (1 osoba nie zaznaczyła żadnej odpowiedzi na karcie przy tym pytaniu)

Zmiany w statucie (punkty 7 i 8) wymagały poparcia przez co najmniej 2/3 Członków - w obu wypadkach takiego poparcia udzielono.

W imieniu Zarządu dziękujemy za udział w głosowaniu.

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.