Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

Wiele koncepcji – jedna idea

Polska stanie się już niebawem sercem całego światowego systemu informacji. W kwietniu, w Warszawie zostanie zorganizowana pierwsza w Polsce) konferencja „Polish Ia Summit”, podczas której zostaną przedstawione światowe praktyki wizualizacji architektury informacji oraz prezentacje innowacyjnych rozwiązań technologicznych, m.in. Microsoft Surface i interaktywnych Awatarów Wideo InteliWISE.

W dniu dzisiejszym w Poznaniu mialo miejsce uroczyste wręczenie dyplomu potwierdzającego nadanie Honorowego Członkowstwa Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania prof. Witoldowi Surynowi.

prof. Witold Suryn otrzymuje dyplom Honorowego Członka SASO

Prof. Witold Suryn ukończył studia magisterskie i uzyskał stopień doktora na Politechnice Łódzkiej. W czasie swojej kariery pracował m.in. na Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej, na Uniwersytecie Al-Fatach, w EDS, Oracle. Od 2002 roku jest wykładowcą na École de Technologie Supérieure - ETS, a także sekretarzem ISO/IEC JTC1/SC7, który to komitet zajmuje się wszystkimi normami związanymi z szeroko rozumianym IT. Prof. Suryn uczestniczy w pracach podkomitetu WG6 gdzie jest dodatkowo odpowiedzialny za model jakości oprogramowania.

Stowarzyszenie otrzymało z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej certyfikaty potwierdzające udzielone prawo ochronne do znaków jakości zarejestrowanych jako wspólne znaki towarowe. Użytkowanie znaków towarowych musi być zgodne z przyjętym przez SASO regulaminem znaków jakości, a uprawnienia do ich nadawania SASO udziela Jednostkom Certyfikującym na podstawie umowy.

 

SASO otrzymało pismo z KRS potwierdzające rejestrację nowego Statutu przez Sąd. Zgodnie z tym 
Statutem (przyjętym uchwałą WZC we wrześniu 2009) SASO spełnia wymogi stawy i w rozumieniu przepisów polskich i unijnych jest jednostką aukową. 

Co to oznacza w praktyce? 

  • Po pierwsze SASO może występować o wsparcie swojej działalności ze środków przeznaczonych na dofinansowanie nauki. 
  • Po drugie, każdy z Członków, który prowadzi działalność naukową, ale nie jest związany z żadną jednostką naukową może ukierunkować swoją działalność i prowadzić ją w ramach SASO 

    SASO to nie jest byt, który istnieje sam dla siebie. SASO to jego Członkowie, a więc skorzystanie z opisanych powyżej 
    możliwości daje szanse keżdemu obecnemu i przyszłemu Członkowi. Konsultacji w tym zakresie udziela Zarząd Stowarzyszenia.

Pod koniec maja pierwsza Jednostka Certyfikująca wystawiła pierwszy certyfikat zgodności z wymogami formalnymi. http://www.dofinansowania.pl/public/index.php?mode=certificates2

Podkategorie

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.