Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania

Poniżej lista proponowanych przez Zarząd zmian w Statucie SASO:

  1. Obserwujemy problem utraty kontaktu z częścią Członków. Oczywiście możliwe jest, że Członkowie ci mają wciąż zamiar być Członkami SASO, niemniej pojawia się problem z głosowaniami - zgodnie ze Statutem uchwały WZC wymagają kworum co najmniej 50% głosów, co przy utracie kontaktu z coraz większą liczbą osób (głównie z powodu zmiany miejsca pracy i podania maila służbowego) może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego. W związku z tym proponujemy następujący mechanizm:
    1. Dodanie w par 13 ust 3 (obowiązki Członków) nowego punktu 5 "Informować Stowarzyszenie o aktualnych danych na potrzeby kontaktu (w szczególności kontaktu drogą elektroniczną (email) w celu przekazywania informacji o zebraniach i głosowaniach)"
    2. Dodanie w par 14 (wygaśnięcie Członkostwa) nowego punktu 4 (i przesunięcie punktów 4-5 na 5-6) "Nie przekazanie Stowarzyszeniu aktualnych danych kontaktowych umożliwiających zawiadamianie środkami komunikacji elektronicznej (email) zebraniu"
  2. Proponujemy także, żeby Komisja Rewizyjna dokonywała corocznego zatwierdzenia sprawozdania finansowego na potrzeby formalne (przesłanie do KRS), natomiast WZC będzie udzielało absolutorium członkom Organów SASO na koniec ich kadencji
    1. Zmiana w par 19 ust 3 pkt 5 "udzielanie lub odmowa absolutorium Organom Stowarzyszenia z wywiązania się przez nie z obowiązków za okres całej kadencji (udzielane na koniec kadencji),"
    2. Dodanie w par 23 ust 2 (kompetencje Komisji Rewizyjnej) nowego punktu 4 "zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielania Zarządowi absolutorium za rok obrotowy,"

Opisane powyżej zmiany w Statucie będą głosowane w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. W przypadku nie osiągnięcia kworum (z powodów, o których pisaliśmy powyżej) zostanie zwołana kolejne WZC, które odbędzie się w trakcie I Konferencji SASO we wrześniu 2014.

Proponowana treść Statutu zawierająca opisane powyżej zmiany znajduje się tutaj.

 

Ważne

Chcesz poznać wymagania ogólne dla systemów IT? Zapoznaj się z Systemem Oceny Zgodności Oprogramowania.

Dodatkowo

Chcesz zostać członkiem SASO? Wypełnij deklarację, prześlij ją do nas i zacznij współtworzyć z nami standardy jakości dla oprogramowania. Zapraszamy!!

© 2018 SASO - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania w likwidacji, z siedzibą w Poznaniu (61-548), ul. Wierzbięcice 58/37, KRS 0000296582, REGON 300759721, NIP 7781453992.
Korzystając z tej strony akceptujesz Politykę Prywatności SASO.